Erhvervsklassen

Ungdomsskolens erhvervsklasse er en udskolingsklasse, hvor der lægges særlig vægt på praktikforløb, uddannelses- og erhvervsrettet undervisning, dansk, matematik samt andre af folkeskolens fag.

De elever, der ønsker det, kan tage folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.

Formålet med klassen er, at ingen af eleverne forlader eller afslutter skolen uden at være i gang med uddannelse, læreplads eller fortsat skolegang. Erhvervsklassens målgruppe er fagligt svage unge på 9. og 10. klassetrin, der ikke har den fornødne skolemæssige baggrund for at få udbytte af undervisningen og tage en afgangsprøve i deres nuværende klasse.

En uge i Erhvervsklassen er som udgangspunkt tilrettelagt med undervisning 3 dage om ugen og praktikforløb 2 dage. I praktikforløbene har eleverne mulighed for med ”den brede pensel” at få afprøvet så mange forskellige uddannelsesmuligheder som muligt, for på denne måde at give eleven et godt fundament for senere at vælge netop den uddannelsesretning, der er den rigtige.

Såfremt der er mulighed for det kan – specielt for elever på 10. årgang – vælges længerevarende praktikforløb. Dette kan også give mulighed for at etablere et lærepladsforløb inden skoleårets afslutning.

Erhvervsklassen holder til i egne lokaler i Ungdomsskolens bygninger på Højbjerggård.