UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Ved enhver ungdomsskole oprettes en bestyrelse med mellem 7 og 11 medlemmer. For Herlev Ungdomsskole består bestyrelsen for tiden af følgende repræsentanter:

Formand: Finn Conrad
(Udpeget af kommunalbestyrelsen)

Næstformand: Claus Olsen
(Udpeget af DA)

Michele M. Amundsen
(Udpeget af kommunalbestyrelsen)

Connie Mankov
(Udpeget af LO)


Lærerrepræsentant: Morten Nielsen


Elevrepræsentant: Louise Crone Glaas

Elevrepræsentant: Nanna Baere Pedersen

Inspektør: Gøther Birch Mathisen

Viceinspektør: Kenneth Strøm