Underviserens målstyringsark

Alle undervisere på ungdomsskolen udfylder i samarbejde med eleverne på deres hold et målstyringsskema. Formålet er at skabe større fokus på de ønskede mål for deltagelsen på hold, bedre fastholdelse af elever samt mulighed for senere at se på opnåede resultater.

Ungdomsskolens målstyringsark i WORD (kan redigeres)

Ungdomsskolens målstyringsark i PDF