UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

En undervisningsmiljøvurdering er et redskab, som skoler og uddannelsessteder skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø. På Herlev Ungdomsskole har vi i november 2006 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med elever og lærere på ungdomsskolen. I alt har 106 elever i alderen fra 14-18 år, der deltager i almen undervisning på ungdomsskolen, udfyldt spørgeskamaet. Alle eleverne deltager i undevisning på Højbjerggård, hvor næsten al ungdomsskolens aktivitet foregår. Samtidigt har 19 lærere fra samme almene undervisning udfyldt et spørgeskema. Deltagerne i undersøgelsen er anonyme. Dog kender vi de hold, de deltager på.

Udfra svarfordelingen af spørgeskemaundersøgelsen har vi kunnet finde frem til en række områder, der har scoret ?dårligst? i undersøgelsen. De områder har vi listet op og efterfølgende vurderet udfra hvor alvorlige de er. De mest alvorlige områder har vi udarbejdet en handlingsplan for udbedrelsen af, samt lagt retningslinier for opfølgning på denne udbedring. I det følgende vil rapporten præsentere resultaterne af undersøgelsen og endelig materialet, der ligger til grund for den.

Herlev Ungdomsskole
December 2006